През 1897 г. по поръчка на Андре Тюрио е проектирана четириетажна сграда на процъфтяващата ул. Александровска. 

Нейн архитект е италианецът Нино Розти, който вкарва цялата си фантазия и обилно украсява бароковото здание с колони, пиластри и бюстове. След завършването й в сградата се помещава хотел “Булевард”, а на партера бижутерски магазин на арменеца Тево Папазян.

Андре Тюрио е заможен индустриалец с френски произход, който пристига в Русе през 1966 г. Той е съдружник в парната мелница на братя Папа Маноли, акционер в АД “Постоянство” и в Барутното акционерно дружество “Принц Борис”.

След смъртта му сградата е продадена на Братан Йотов Ревенски – известен сладкар от град Тетевен. Той създава сладкарница на партера и хотел в прилежащите й части, носещи името на родния му град – Тетевен.  

Именно под това наименование е запомнена сградата и до днес. Сладкарница “Тетевен” предлагала само сладкиши свое производство и била любимо място за срещи на поколения русенци. Хотелът пък бил едно от най-представителните явления в града, с първокласно обзавеждане, централно отопление, топла вода и телефон.

Братан Равенски е един от учредителите на Съюза на хотелиерите в България. Основател на школа за сладкари и е запомнен с благотворителната си дейност. 

В момента сградата са разположени офиси и кантори, а на партера магазин за козметика.

Източник за сградата на Андре Тюрио: Дойков, В., Димитрова, М. Сградите – европейското културно наследство на Русе. Р., 2013 г.