Prima camera de industrie și comerț a fost fondată la Ruse în anul 1890 cu Președintele Panaiot Popov, industriaș și primar al orașului Ruse (1893 – 1894). Era o organizație cu influența mare asupra domeniul economiei a orașului. Zona de responsabilitate a Camerei includea aproximativ întreaga Bulgaria de Nord.

În data de 14 aprilie 1914 s-au început lucrările de construcție a clădirii Camerei după proiectul arh. Nicola Lazarov, care este autorul Monumentului eroilor, care au murit în războiul sârbo-bulgar din anul 1885. Clădirea splendidă a fost finalizată în anul 1916. Fațada clădirii este în stil MODERN sau SFÂRȘITUL SECOLULUI cu elemente de baroc. În cupola peste intrării principale s-a montat un ceas, iar poarta intrării centrale este finisată cu o rozetă metalică și aripile lui Mercur – zeul comerțului/negustorilor.

Principalul merit pentru mobilarea clădirii este a președintelui Camerei de la anul 1920 până la anul 1938 – bancherul Atanas Burov. În clădirea au fost găzduite cancelaria și sălile de ședință ale Camerei de Industrie și Comerț din Ruse până la închiderea ei în anul 1948.

De la anul 1954 în clădire a fost situată Biblioteca Județeană „Lyuben Karavelov”.

Lângă de intrarea principală este instalată o placă memorială a academicianului Mihail Arnaudov, un erudit din orașul Ruse, savant specialist în folclor și critic literar, care își donează biblioteca personală Bibliotecii orașului Ruse „Lyuben Karavelov”. În anul 2007 pe clădire a fost acordată „ETICHETA PATRIMONIU EUROPEAN”.

Sursa: Doykov V., Dimitrova M.: Clădirile – moștenire culturală europeană din Ruse. R., 2013.