През 1898 г. по проект на архитект Едуард Винтер и под ръководството на архитект Удо Риабау на ул. Александровска 30 се издига триетажна сграда за дом на първото българско застрахователно дружество “България”. 

По онова време застрахователното дело в Русе се развива предимно от румънското дружество “Дачия”, но през 1891 г. видните русенци Панайот Попов, Георги Теодосиев, Иван Чорапчиев и Стефан Симеонов, учредяват първото българско застрахователно дружество “България”. Следват години на разцвет под управлението на неговия директор Франц Новак, който само за една година разширява дружеството до 62 агенции в страната и чужбина. В годините застрахователно дружество “България” е имало представителствата от Цариград през Атина, Берлин, Амстердам, Париж,  Лондон, чак до Чикаго. 

След 1944 г. всички застрахователни дружества в страната преминават в един общ Държавен застрахователен институт (ДЗИ), което води до закриване на дружество “България”. Няколко години по-късно в сградата се нанася Окръжното управление на Министерство на вътрешните работи, което е и неин последен обитател. 

Понастоящем сградата е със смесена собственост, което пречи за взимане на единодушно решение за нейното обновяване. В опит за нейното събаряне е премахнат покрива и знаковата кула. Все още над страничния вход на комплекса обаче, стоят инициалите на първото българско застрахователно дружество “БЗД”. 

Източник: Дойков, В., Димитрова, М. Сградите – европейското културно наследство на Русе. Р., 2013 г.