През 1924 г. арх. Ангел Деветаков построява двуетажна сграда за дом и място за търговската дейност на унгарската фамилия Силаги, която по-късно се прочува като къщата на Михаил Силаги. Проектът е съобразен с изискванията на тогавашната управа на града – всички сгради по централната улица да бъдат богато орнаментирани.

Покрай службата си като аптекар в турската армия революционерът Георг Силаги пристига в България и поставя началото на аптекарството у нас. Първоначално се установява в Шумен, където отваря своя аптека, но в последствие се премества да живее в Русе – градът на безбройните възможности. 

Тук той освен виден аптекар, става член на първата българска масонска ложа “Балканска звезда”. Оженва се и създава пет деца, едно от които наследява неговата страст към фармацията – Михаил. 

Михаил Силаги завършва във Виена и по-късно стажува в семейната аптека “Корона”. След преместването си във вече построената сграда на ул. Александровска 44, премества и едноименната аптека на партерния етаж, а семейството се нанася на по-горните етажи. 

Фамилия Силаги обучават поколения видни русенски аптекари. В аптеката им е имало специална рецептурна стая, където с материали от Виена на място са се приготвяли всички лекарства. От тук лекарствата са тръгвали към София и вътрешността на България.

През 1946 година в сградата се настанява Държавното аптекарско дружество, а в стаите на горния етаж се заселват семейства от близките села. По настоящем сградата е собственост на потомци на фамилията Силаги и е изцяло реставрирана до възможно най-близък до оригинала вид.

Източник: Дойков, В., Димитрова, М. Сградите – европейското културно наследство на Русе. Р., 2013 г.