През 1884 г. по поръчка на известния Йосиф Дайнелов арх. Нигохос Бедросян започва строеж на двуетажно здание, Къщата на Дайнелови, в тогавашната махала Голям Варош. 

Сградата е завършена през 1886 г., оформена в две самостоятелни части с два входа – единият за жилищните нужди на семейството, другият за търговска дейност и отдаване под наем.  Първи наематели там стават дружество “Дунав”, които съвместно с Общината откриват Русенската градска библиотека, която дълго се помещава в сградата.   

Йосиф Дайнелов е потомък на ханджията Гено Динолов, собственик на известия по онова време Генов хан, по-късно преименуван на хотел “Лондон”. Своята кариера той започва като писар в Цариград, а в последствие се занимава с търговия на кожи във фирмата на Николи Минчоолу. В България е разпознаваем като възрожденец, сподвижник на Г. С. Раковски и общественик, член и председател на няколко окръжни съдилища.  

Къщата е едно от първите модерни сдания в новоиздигащата се градска част и определя по-късното оформление на съвременния градски център. Последващи собственици са кметът на Русе в периода 1931 – 1942г.  Руско Попхристов, Историческия музей и Съюза на учените. 

Източник за Къщата на Дайнелови: Дойков, В., Димитрова, М. Сградите – европейското културно наследство на Русе. Р., 2013 г.